mensen maken Wijk bij Duurstede

> voedselrijker

“Als ik aan mijn vrijwilligerswerk bij Natuurlijk heel leuk denk, dan komt als eerste het woord ‘rijkdom’ bij me op. Het is een echte Wijkse plek, maar toch ook net los ervan zo net na de brug over de Kromme Rijn aan de Langbroekseweg. Het is ook een wijdse plek met veel ruimte en dat geeft ook ruimte aan iedereen. Toch is het duidelijk dat we samen aan hetzelfde doel werken. Het werken met mensen uit andere culturen is voor mij ook een meerwaarde. Ik zie mensen die tevreden zijn na een dag, ik zie ontwikkeling bij mensen op persoonlijk vlak en op vaardigheden. Dat geldt ook voor mijzelf en dat voelt goed en is rijkdom.

Ik werd gegrepen door het verhaal van Natuurlijk heel leuk over het Wijkse Voedselbos en het (weer) in contact brengen van mensen met de natuur. Het sluit aan bij mijn eigen interesse, de nieuwe ontwikkelingen om de natuur te behouden, het anders denken over onze voedselvoorziening en de positieve gedachte erachter: ‘het kan wel’. Tijdens een borrel van EWEC bij Natuurlijk heel leuk kwam het allemaal samen: het verhaal kwam binnen en het paste bij me.

Ik ben ervan overtuigd dat dit soort initiatieven bijdragen aan het anders omgaan met de aarde. Dat we daarvoor ons gedrag moeten veranderen, begon ik al te beseffen door het rapport van de Club van Rome uit 1972. En nu wordt de noodzaak alleen maar steeds groter. En aan dat verhaal mag ik nu een steentje bijdragen, zodat er een ecologische ‘olievlek’ ontstaat en steeds meer mensen enthousiast raken om anders met onze aarde om te gaan.  

Wat kun je als vrijwilliger doen bij Natuurlijk heel leuk?

Welke taken hebben vrijwilligers?
Er is natuurlijk altijd van alles te doen. Dat kan buiten en binnen zijn, technische klussen, groenonderhoud, ordenen van materialen en gereedschap, oogsten, dieren verzorgen, maaien van het gras, planten van nieuwe bomen en struiken en nog veel meer. Maar er is ook ruimte om mee te denken en te genieten van de plek en van de mensen die hier werken. Op dit moment wordt het vrijwilligerswerk vooral op de locatie aan de Langbroekseweg gedaan. Maar men kan ook meehelpen bij natuuractiviteiten voor kinderen en bij het aanleggen van natuurlijke speelplekken in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek.

Hoeveel tijd kost het vrijwilligerswerk?
Dat is variabel. De ene vrijwilliger komt 2 dagdelen in de week en anderen komen 1 keer per maand. Woensdag- en vrijdagochtend zijn nu vaste dagdelen waarop vrijwilligers bij Natuurlijk heel leuk aan het werk zijn. Alle inzet is welkom, daar maken we per persoon afspraken over.

Heeft iemand bepaalde vaardigheid of ervaring nodig voor het vrijwilligerswerk?
Als je vrijwilligerswerk bij Natuurlijk heel leuk wilt doen, zal in het kennismakingsgesprek gevraagd worden wat je leuk vindt om te doen. Dan wordt gekeken wat daar voor klussen bijpassen. Er zijn zoveel verschillende dingen te doen dat er altijd wel iets is wat bij je past of wat je zou willen leren.

Natuurlijk heel leuk

In 2018 is het sociaal natuurbedrijf Natuurlijk heel leuk opgericht door Petra Ekhardt, Barry Blommestein en Nancy Rietveld. Het centrale doel van de onderneming is om mensen in contact te brengen met de natuur in hun directe omgeving. De leidraad daarin is het principe van Permacultuur: zorgen voor elkaar, zorgen voor de aarde en samen delen. Op de locatie van Natuurlijk heel leuk wordt een voedselbos met eetbare tuin aangelegd en kunnen mensen van alle leeftijden terecht voor workshops, activiteiten, trainingen en evenementen waarin beleving, voedsel en genieten van de natuur centraal staan. Daarnaast kunnen organisaties, gemeenten, scholen en bedrijven bij Natuurlijk heel leuk terecht voor advies, ontwerp en inrichting van groene binnen- en buitenruimtes. Daarbij bieden we ecologisch beheer- en onderhoud van deze natuurlijke groene ruimtes in samenwerking met directe gebruikers.

Op dit moment werken circa 20 mensen als vrijwilligers mee aan de ontwikkeling van het voedselbos. We zijn de trekker van het programma Groen doet Goed in Wijk bij Duurstede waarin vier groene organisaties samen met gemeente en provincie samenwerken aan natuuractiviteiten voor jong en oud. Ook werken we nauw samen met de kinderboerderij aan begeleiden van mensen met een beperking en zoeken we de samenwerking met diverse andere organisaties en instellingen in diverse projecten. Meer weten over Natuurlijk heel leuk?
Kijk op www.natuurlijkheelleuk.nl 

 

This website was designed with Mobirise web theme