Natuurlijke speelplekken

In de drie kernen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede legt Natuurlijk heel leuk komend jaar meerdere natuurlijke speelplekken aan waar kinderen weer kind kunnen zijn. Door simpele toevoeging van meer (eetbaar) groen en natuurlijke materialen zoals zand, water, takken, boomstammen en stenen worden bestaande speeltuinen weer spannend. Ook tussen deze speelplekken maken we steppingstones van speelse, spannende en eetbare elementen. Zo wordt het voor jong en oud interessanter en vooral leuker om meer naar buiten te gaan. 

Natuurlijk spelen in het stadspark

Tussen de Hordenboomgaard en de stadsvijver is een natuurlijke speelplek toegevoegd aan de bestaande speelplek. Door een waterstroom met handpomp is een leuke, spannende speelplek ontstaan waar al door heel veel kinderen grachten en eilanden gegraven zijn.
Hiermee is een basis gelegd waarop we de komende jaren samen met kinderen verder doorbouwen door steeds nieuwe elementen, zoals boomstammen, keien e.d. toe te voegen.

Locatie: 51°58’28”N - 5°20’01”E

Spelen in de boomgaard

Naast de skatebaan in het EigenWijks Speelpark in De Horden ligt een fijne groene oase. Een deel van de oude boomgaard is bewaard gebleven. Deze boomgaard wordt samen met leerlingen van De Regenboog, De Horn en Het Anker omgetoverd tot een natuureducatieve speelplek.
Ook de jongeren van het skatepark en omwonenden willen graag hun steentje, takje, boompje bijdragen. Gezamenlijk ontstaat er een leuke buitenplek waar schoolklassen buitenles kunnen krijgen en waar kinderen lekker kunnen klimmen en klauteren.

Zaaien, oogsten en proeven

In de wijk De Engk is in 2022 een buurtmoestuin opgezet. Elke vrijdagmiddag helpen kinderen en volwassenen uit de buurt mee aan het onderhouden van de buurtmoestuin. Er wordt gezaaid, geoogst en natuurlijk ook geproefd. Want wat blijkt: “planten zijn magisch”. Je stopt een zaadje in de grond en na een paar weken heb je heel veel kroppen sla en een prachtige plant met tomaten.

En -“mama, heb je dit al geproefd?” - een kruidentuin om van te smullen. In 2023 gaan we de buurtmoestuin uitbreiden, want de buurtbewoners willen graag aan de slag om zelf hun groente en fruit te telen. En daar dragen de gemeente, woningcorporatie Woonin en Stichting Binding graag aan bij.

Meehelpen aan vergroenen en biodiversiteit?

Bij elke natuurlijke speelplek planten we een ruime variëteit aan eetbare bomen, struiken, kruiden en bloemen waarmee we de biodiversiteit willen stimuleren, maar voor jong en oud meer willen betrekken bij de natuur in onze leefomgeving. Samen met kinderen, omwonenden en een vrijwillige beheergroep verzorgen we zelf het onderhoud. 

Made with Mobirise css template